Samorząd szkolny

Kontakt ze szkołą

 

tel. 0413061071

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca:

Zastępca:

Skarbnik:

 

 

Opiekunka Samorządu Szkolnego: mgr Halina Brożek

Osoba wspierająca: mgr Iwona Walas

ROK SZKOLNY 2017/2018

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne

Archiwum